فرانکفورت

نمایشگاه فرانکفورت

نمایشگاه بین‌ المللی خودروهای سواری فرانکفورت آلمان 2019

نمایشگاه بین‌ المللی خودروهای سواری فرانکفورت آلمان 2019 800 456 zeduser
[info_box title=”اطلاعات این نمایشگاه”]

  • تاریخ شروع: پنجشنبه 98/06021 09/12/2019
  • تاریخ پایان: یکشنبه: 98/06/31 09/22/2019
  • محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی فرانکفورت آلمان
  • نوع نمایشگاه: بین المللی
  • وب سایت:
    www.iaa.de
  • تلفن: 02188062338
  • فکس: 02188062339
  • آدرس: Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany

[/info_box]