نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد 98

نمایشگاه مشهد

نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد 98

نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد 98 800 1120 zeduser
[info_box title=”اطلاعات این نمایشگاه”]

  • تاریخ شروع: سه شنبه 98/06/12
  • تاریخ پایان: جمعه 98/06/15
  • زمان بازدید: 17 الی 23
  • نوع نمایشگاه: بین المللی
  • وب سایت:
    www.hermesbi.com
  • تلفن: 02188107956 / 02188107840
  • فکس: 02188688175 / 05135018000
  • آدرس: انتهای بلوار وکیل آباد – نمایشگاه بین المللی مشهد

http://www.hermesbi.com/international/[/info_box]