نمایشگاه قطعات ، لوازم و مجموعه های خودرو و صنایع وابسته قائمشهر 98 سومین دوره

نمایشگاه قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو و صنایع وابسته قائمشهر 98 سومین دوره

نمایشگاه قطعات ، لوازم و مجموعه های خودرو و صنایع وابسته قائمشهر 98 سومین دوره

نمایشگاه قطعات ، لوازم و مجموعه های خودرو و صنایع وابسته قائمشهر 98 سومین دوره 800 576 zeduser
[info_box title=”اطلاعات این نمایشگاه”]

  • تاریخ شروع: سه شنبه 98/10/03
  • تاریخ پایان: جمعه 98/10/06
  • زمان بازدید: 15 الی 21
  • نوع نمایشگاه: داخلی
  • وب سایت:
    caspianexpo.ir
  • تلفن: 011-42263991 / 09118002637
  • فکس: ۰۹۱۱۸۰۰۲۶۳۷
  • آدرس: آدرس: قائمشهر، جنب پل تلار

[/info_box]