نمایشگاه خودرو ، قطعات، حمل و نقل و صنایع وابسته زنجان 98 نهمین دوره

نمایشگاه خودرو ، قطعات، حمل و نقل و صنایع وابسته زنجان 98 نهمین دوره

نمایشگاه خودرو ، قطعات، حمل و نقل و صنایع وابسته زنجان 98 نهمین دوره

نمایشگاه خودرو ، قطعات، حمل و نقل و صنایع وابسته زنجان 98 نهمین دوره 800 761 zeduser
[info_box title=”اطلاعات این نمایشگاه”]

  • تاریخ شروع: سه شنبه 98/09/12
  • تاریخ پایان: شنبه 98/09/16
  • نوع نمایشگاه:داخلی
  • وب سایت:
    caspianieco.com
  • تلفن: 021-88196955
  • فکس: 024-33463777
  • آدرس:زنجان ، بلوار گاوازنگ ، شرکت نمایشگاه های بین المللی کاسپین

[/info_box]